Obec: Dulovce

Kód obce: 501123

Okres: Komárno

Kraj: Nitriansky

Štatút: obec

PSČ: 946 56

Smerové číslo: 35

EČV: KN

Nadmorská výška: 136

Plyn: Áno

Vodovod: Áno

Kanalizácia: Nie

Kanalizácia ČOV: Nie

Vlaková stanica vzdialená 12 km Dulovce

Daňový úrad najbližší v:
Hurbanovo

Okresný súd najbližší v:
Komárno

Obvodný úrad najbližší v:
Hurbanovo

Úrad práce najbližší v:
Hurbanovo

Pošta:
Áno

Lekáreň:
Áno

Lekár:
Áno

Stomatológ:
Nie

Bankomat:
Nie

Banka:
Nie

Počet podnikateľov právnických osôb:
21

Počet podnikateľov fyzických osôb:
109

Počet obyvateľov: 1793

Muži: 882

Ženy: 911

Rok Pohlavie Počet obyvateľov k 31.12 Živonaro -dených Zomretých Prisťahova -ných Vysťahovaných Predproduktívne obyvateľstvo Produktívne obyvateľstvo Priemerný vek
2012 Muži 882 11 10 16 18 154 640 36,68
2012 Ženy 911 7 8 6 11 129 611 41,52
2012 Spolu 1793 18 18 22 29 283 1251 39,14
2011 Muži 883 8 13 10 12 165 630 36,52
2011 Ženy 917 10 13 7 14 130 617 40,93
2011 Spolu 1800 18 26 17 26 295 1247 38,77
2010 Muži 893 10 7 8 22 166 598 36,1
2010 Ženy 934 10 4 13 26 132 526 40,56
2010 Spolu 1827 20 11 21 48 298 1124 38,38
2009 Muži 904 19 15 12 10 176 602 35,56
2009 Ženy 941 6 5 10 10 141 533 39,89
2009 Spolu 1845 25 20 22 20 317 1135 37,77
Nájdené ponuky obce